Lang leve letters! CODE26 is een compleet en geïntegreerd aanbod voor schrijven, (begrijpend) lezen, spelling, taal, stellen en woordenschat voor de groepen 1 t/m 8. Het aanbod voorschool is in ontwikkeling. Deze unieke aanpak sluit aan bij de natuurlijke spraak-taalontwikkeling van kinderen. Door te werken met leerlijnen kan relatief eenvoudig gepersonaliseerd leren gerealiseerd worden. In de productgids is meer te lezen over
de kerndoelen en de leerdoelen van SLO/TULE
de koppeling tussen de echte en de digitale wereld
het thema-aanbod, waarbij taal wordt weggezet in bijvoorbeeld het thema IK

Scholen die een tijdje met CODE26 werken geven deze feedback:

Leerlingen...

leren voor zichzelf, niet voor de toets;

 

krijgen de letters in een fijne volgorde aangeboden. 

Leerkrachten...

maken meer en handig gebruik van leerstrategieën;

 

 

voeren prettige leergesprekken volgens de planning-
voortgang-evaluatie.

Er is meer...

 

ruimte voor eigen tempo van lezen en schrijven;

 

cross-over met andere vakgebieden, zodat taal meer gaat leven.

Implementatie

Een overstap naar CODE26 is ieder moment mogelijk, ook tijdens het schooljaar. Het is wel een omschakeling van denken en werken. Soms is er professionalisering van de leerkrachten nodig. EXOVA biedt begeleiding op maat, passend bij uw school en uw team. Dit is een vast onderdeel van het implementatietraject. Vaak zijn er drie tot vier sessies nodig voor een succesvolle switch.

Losse trainingen

Aan de slag met CODE26

Leren lezen volgens EXOVA

Wereldzaken in CODE26

Rijke leeromgeving